Nová webová stránka Základnej školy sa nachádza na adrese:

www.zsslobody.sk

Automatické presmerovanie o s.

- - -

Aktuality - školský rok 2013/14

Olympiáda ľudských práv na ZŠ Slobody 2, Poltár

      Na konci školského  roka sa na našej škole uskutočnila Olympiáda ľudských práv. Žiaci  sa  oboznámili s Dohovorom o právach dieťaťa  a riešili test  k daným právam.  Súčasťou olympiády boli aj zaujímavé aktivity, a to Koleso budúcnosti, Horoskop chudoby a Sieť života.  Aktivity boli zamerané hlavne na právo na vlastný názor, právo na zdravie, právo na spravodlivú odmenu za prácu, právo na vzdelanie a na právo na život v zdraviu vyhovujúcich podmienkach. Aktivít sa zúčastnili žiaci 6.B, 7.A, 8.B, 9.A a 9. B triedy.                                                      

Mgr. Ivica Tužinská


foto...

TÝŽDEŇ MODRÉHO GOMBÍKA NA ZŠ SLOBODY 2, POLTÁR

Týždňu Modrého Gombíka na našej škole predchádzali aktivity, ako nácvik choreografie Jara Bekra, sledovanie videa, ktoré natočil Martin Pyco Rauch, výtvarné aktivity a výzdoba niektorých tried s tématikou kampane Modrého Gombíka. Žiaci sa však najviac tešili na aktivity, ktoré sa uskutočnili už v pondelok 12. mája. Šiestaci a siedmaci absolvovali súťaž v prenášaní vody. Súťaž prebehla vo veselom duchu, ale žiaci si zároveň uvedomili, že pre deti v Afrike je vzácna každá kvapka vody. Veľa tvorivosti prejavili pri vytváraní hračiek z odpadových materiálov. Zaujímavé hračky dokázali vyrobiť napríklad z vrchnákov od fliaš, konzerv, drôtov, pokazeného mixéra, strún, papiera, látok, suchých listov z kvetov, dreva, atď. Najprv nevideli zmysel tejto tvorivej aktivity, ale nakoniec si uvedomili, že keby sa ocitli v chudobných oblastiach Ugandy ako deti, jediná možnosť, ako mať hračku je vyrobiť si ju. Po ukončení aktivít ich čakala sladká odmena. Aktívne sa do zbierky zapojili žiaci 9.A triedy, ktorým sa podarilo v našej škole a v priestoroch mesta Poltár vyzbierať sumu 66,51 eura. Týmto chceme zároveň poďakovať všetkým žiakom, vyučujúcim i obyvateľom Poltára, ktorí prispeli na budovanie sanitárnych zariadení pre deti v Ugande.

foto...

PRÍMESTSKÝ DETSKÝ LETNÝ TÁBOR

Aj tento rok sa počas letných prázdnin na našej ZŠ uskutoční Prímestský detský letný tábor. pokračovanie...

Noc s Andersenom

Tento rok sa konal už štrnásty ročník tejto vydarenej a populárnej medzinárodnej akcie a my sme sa jej opäť zúčastnili. Pod záštitou CVČ pri našej škole a pod vedením p. vychovávateľky Márie Michalove sme pre 75 detí z 1. stupňa pripravili pestrý program.
Hneď po príchode sa deti oboznámili slovom aj obrazom so životom H. CH. Andersena a vypočuli si rozprávku. Potom sa navzájom predstavili v pripravených hraných scénkach z rozprávok. Videli sme rozprávku O siedmich kozliatkach, Koze odratej a ježkovi a O červenej čiapočke.
Po výdatnej večeri sa staršie deti odobrali na večerné čítanie do mestskej knižnice a na mladších čakali pestré tvorivé dielne. Deti tvorili z papiera, cesta, kreslili, lepili a dokonca si vyskúšali aj svoje kuchárske znalosti.
Potom sa deti zabavili na diskotéke a zabojovali vo vankúšovej vojne. Čakalo ich ešte nočné hľadanie pokladu a potom sa už spokojne mohli v triedach zababúšiť do spacákov a snívať svoje rozprávkové sny.


Ďakujeme sponzorom, ktorí prispeli k zdarnému priebehu akcie: Go – Go bar p. Balcová, Lekáreň Beatus, Lekáreň Aloe, Kvetinárstvo p.Loch, Pekáreň p. Chovanec, Potraviny p. Uhrinová, fy. Klajstaf, fy. Promar, Ofsajd bar p. Ing. Olšiak, Pekáreň p. Cienik, Pizzeria and caffé bar a za príspevok ďakujeme aj školskej komisii pri Meste Poltár.


foto...

Beseda s veteránom II. svetovej vojny

Dňa 26. marca 2014 sa žiaci 9. a 8. ročníka na ZŠ Slobody 2 zúčastnili besedy s veteránom II. Svetovej vojny - plukovníkom Sládkom z Rimavskej Soboty. Žiaci mali jedinečnú príležitosť porozprávať sa s priamym účastníkom bojov II. svetovej vojny a dozvedieť sa viac nielen o bojových operáciách, útrapách vojakov, ale aj o ich bežnom živote. Pán plukovník Sládek ochotne odpovedal na všetky zvedavé otázky a dokázal žiakov zaujať, preto atmosféra bola veľmi priateľská a živá a čas strávený na besede na Mestskom úrade v Poltári prebehol veľmi rýchlo. Ďakujeme Zväzu protifašistických bojovníkov v Poltári, že zorganizovalo túto besedu, ktorá spestrila vyučovanie dejepisu a pomohla žiakom priblížiť toto ťažké obdobie histórie našich národov.


Mgr. Ivica Tužinská

foto...

Beseda s príslušníkmi polície

Dňa 25. marca 2014 sa v rámci týždňa boja proti rasizmu na ZŠ Slobody 2 v Poltári uskutočnila beseda žiakov 8. ročníka s príslušníkmi polície na tému Diskriminácia na základe rasizmu. Príslušníci polície vysvetlili žiakom základné pojmy, prejavy diskriminácie v bežnom živote a ako sú v našom právnom systéme zakotvené postihy pre ľudí, ktorí porušujú práva iných na základe rasy. Žiaci mali takýmto spôsobom možnosť lepšie pochopiť, v čom spočíva takýto druh diskriminácie a ako sa jeho prejavy v našom štáte postihujú. Chceme im vyjadriť poďakovanie a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.


Mgr. Ivica Tužinská


foto...

Interaktívna tabuľa

Už aj naši najmenší "prváčikovia" využívajú v rámvi výchovnovzdelávacieho procesu modernú techniku. Ako im to ide sa môžete dozvedieť z nasledujúceho videa.

video...

Naši „eTwinningáči“

Niekoľkí naši inovatívni učitelia sa rozhodli spestriť svojim žiakom vyučovanie a učenie sa a zapojili sa do medzinárodnej spolupráce v rámci Európy, ktorú zastrešuje program eTwinning. Do projektov sa zapojilo osem tried a spolupracujú so žiakmi z Čiech a Poľska. pokračovanie...

foto...

LVVK

Niekoľko našich žiakov malo možnosť zalyžovať si, aj keď tohtoročná zima nebola tomuto športu naklonená. Dôvodom bola ich účasť na LVVK. Lyžiarsky kurz prebiehal v dňoch od 1. marca do 7. marca 2014. Žiaci využívali lyžiarske svahy Bachledovej Doliny a ubytovanie v zariadení Škola v prírode v Tatranskej Lesnej - Detský Raj. Žiakov našej školy opäť doplnili aj žiaci zo ZŠ Málinec. Vznikli nové prieteľstvá, zážitky a...

text...

foto...

ZRPŠ - 2%

Vážení rodičia,

ZRPŠ pri ZŠ Poltár Slobody 2 Vás týmto žiada o poskytnutie finančnej pomoci v podobe darovania 2 % podielu dane z príjmu pre rodičovské zruženie našej školy. Navýšite tak možnosť finančného uplatnenia pre žiakov našej školy.

tlačivo na stiahnutie...

 Obvodné kolo Matematickej olympiády 63. ročník

Žiaci okresu Poltár sa dňa 22. januára 2014 zúčastnili obvodného kola Matematickej olympiády kategória Z5 a Z9,ktoré sa konalo v základnej škole na ulici Slobody Poltár. Piataci museli riešiť tri matematické úlohy a deviataci štyri matematické úlohy. Úspešní riešitelia okresu Poltár postúpia na krajské kolo do Banskej Bystrice.

Mária Michalove
CVĆ, Slobody 2, Poltár

foto...

Vianočná besiedka v ŠKD

Takmer mesiac sa naše deti pripravovali na „Vianočnú besiedku“ - nacvičovali tance, učili sa básničky i pesničky, aby mohli svojich rodičov prekvapiť programom, ktorý si pre nich pripravili. Všetko vyvrcholilo 18.12.2013 o 15.hod. So svojimi číslami vystúpili nie len deti zo školského klubu ale aj z Centra voľného času. Najväčšou odmenou pre deti bol potlesk ich rodičov a známych.

foto...

Pripravujeme sa na Vianoce

Dňa 5. 12. 2013 sa v špeciálnej triede (ZŠ, ulica Slobody2 )  uskutočnilo predvianočné aranžovanie. Žiaci s veľkým nadšením a záujmom pracovali a výsledkom boli krásne vyhotovené vianočné dekorácie. Celá aktivita sa niesla v duchu najkrajších sviatkov roka – Vianoc.

Mgr. I. Berkyová

Mgr. M. Hazuchová

foto...

Obvodné kolo technickej olympiády v okrese Poltár

Dňa 03.12.2013 sa uskutočnilo obvodné kolo technickej olympiády v ZŠ Slobody 2, Poltár. Žiaci štyroch základných škôl okresu Poltár preukázali svoje vedomosti v testoch a zručnosť vo výrobe zadaných úloh. Fantastická atmosféra ,dokonalé autíčka a medvedíky súťažiacich boli dôkazom že naši žiaci v okrese Poltár sú šikovní. Víťazi nás budú reprezentovať na krajskom kole v Banskej Bystrici.
K dobrým výsledkom prispel aj p. predseda obvodnej komisie Mgr. Miroslav Straško, ktorý pripravil materiál a všetky pomôcky. Organizátor ďakuje pánom učiteľom za pomoc pri realizácii súťaže.
Mária Michalove CVČ, Slobody 2, Poltár.

foto...

Mikuláš 2013

6. decembra nás navštívil Mikuláš. Naši žiačikovia si pre neho pripravili pekný program, za čo im bola odmena sladká mikulášska nádielka.

foto...

Šarkaniáda

Farebná jeseň a veselý vietor vytvárajú ideálne podmienky pre púšťanie šarkanov. Základná škola, Slobody 2 v Poltári dňa 13. novembra 2013 zorganizovala súťaž o najkrajšieho šarkana pod názvom „Šarkaniáda“. Žiaci súťažili v 2 kategóriách I. a II. stupeň.

pokračovanie...

foto...

Pasovanie prvákov

Ako každý rok, ani tento sme nezabudli na našu tradíciu pasovania prvákov do cechu školského. Udialo sa tak v utorok 29. októbra 2013. Prváčikov na slávnosti privítali kráľ, kráľovná a šašo, ktorí spolu so staršími spolužiakmi pripravili pre nových žiačikov pestrý program. Prváci splnili svoje úlohy, boli pasovaní do cechu školského, zasúťažili si a na záver aj zatancovali. Svedkami celej slávnostnej udalosti boli aj ich rodičia. A ako to prebiehalo? Nuž, pozrite si naše foto...

Mesiac úcty k starším

Október je jesenný mesiac, ktorý zaznieva hudbou a vyžaduje si obdiv a úctu, k našim starším občanom, ktorým treba spestriť a obohatiť ich život. Prijali sme pozvanie a navštívili Dom sociálnych služieb v Poltári, aby sme im spolu s deťmi vytvorili kultúrny program, v ktorom im deti zaspievali v sprievode harmoniky, povedali im krásne básničky, či zatancovali na modernú a ľudovú pesničku.

pokračovanie...

V kráľovstve TRAMPTÁRIE

V dňoch 16.9. -20.9. 2013 žiaci 1. stupňa ZŠ Slobody 2 ,Poltár spolu s nami ,pani učiteľkami - Véghovou, Damrélyovou, Mikovou a Rončákovou , absolvovali pobyt v ŠKOLE V PRÍRODE v malebnej dedinke Krahule – priamo V STREDE EURÓPY.

pokračovanie...

foto...

Vzdelávacie poukazy

Vážení rodičia


Aj v tomto školskom roku si naši žiaci prevezmú vzdelávací poukaz, ktorý reprezentuje osobitný štátny finančný príspevok na ich záujmové vzdelávanie na školský rok. Každý žiak môže vzdelávací poukaz do stanoveného termínu odovzdať niektorej škole, školskému klubu detí, centru voľného času alebo inému školskému zariadeniu, ktoré mu bude v tomto školskom roku záujmové vzdelávanie poskytovať. Vzdelávacím poukazom sú takto preferovaní poskytovatelia záujmového vzdelávania, ktorí získajú navyše finančný príspevok zo štátneho rozpočtu na podporu aktivít, ktoré žiakom poskytujú. Tento príspevok však nenahrádza poplatok, ktorý školskému zariadeniu uhrádza žiak (rodič alebo osoba, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť) podľa platných predpisov.
Každý žiak môže navštevovať viaceré záujmové aktivity v rôznych vzdelávacích inštitúciách tak ako doteraz, poukaz však môže poskytnúť iba jednej škole alebo jednému školskému zariadeniu v danom školskom roku podľa vlastného výberu.
Veríme, že záujmové vzdelávanie poskytované formou rôznych krúžkov v našej škole, zaujímavými aktivitami v školskom klube detí a v centre voľného času pri našej ZŠ, bude pre našich žiakov – pre vaše dcéry a synov aj v tomto školskom roku vítanou formou naplnenia ich voľného času.
Bližšie informácie o vzdelávacích poukazoch a ich použití poskytneme osobne. Informácie môžete získať aj na internetovej stránke Ministerstva školstva Slovenskej republiky www.education.gov.sk.
Termín odovzdania vzdelávacích poukazov na našej škole je 20.9.2013.
 

riaditeľstvo ZŠ

 

© Copyright 2006
Design by TeleDom Cinobaňa