Nová webová stránka Základnej školy sa nachádza na adrese:

www.zsslobody.sk

Automatické presmerovanie o s.

- - -

 

Toto webové sídlo je momentálne v prestavbe. Stránka sa upravuje z dôvodu plnenia kritérií podľa zákona č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy.

Naša škola